Author Archive

Wyka jest bardzo cenną rośliną w mieszankach przeznaczonych na zielony nawóz, zwłaszcza na glebach zwięzłych, gliniastych, zasobnych w wapno o dobrej sile nawozowej. Zwłaszcza w miejscach wilgotnych rośnie ona szybko, ocieniając dobrze glebę i nie puszczając chwastów. Nie nadaje się na glebę jałową. Należy ją siać w mieszance z

Read More...

Rośliny strączkowe są kosmopolitami tzn. rozpowszechnione są na całej kuli ziemskiej. I u nas spotykamy je na wszystkich glebach i we wszelkich warunkach klimatu. Jedne wymagają najżyźniejszych gleb, inne idą na najuboższych piaskach. Celem stosownego doboru do warunków glebowych, winniśmy poznać dokładnie wymagania poszczególnych gatunków. Nostrzyk rozwija się na

Read More...

Kwestia azotu Na zielony nawóz uprawiamy przede wszystkim rośliny strączkowe, które odznaczają się zdolnością wiązania azotu z powietrza. W ten sposób wprowadzamy do zielonych nawozów w obfitości azot, tj. ten składnik pokarmowy, którego rośliny w dużych ilościach potrzebują, a na naszych ziemiach mineralnych jest go zazwyczaj mało. Dzięki wiązaniu

Read More...

Już od najdawniejszych czasów wiadome jest, że przyoranie świeżych roślin korzystnie wpływa na następne plony. To też w gospodarstwie rolnym, przed wiekami jak i w czasach dzisiejszych, stosuje się niekiedy tzw. ,,nawozy zielone”, przyorując rosnące na roli rośliny celem jej nawiezienia. Powstaje zagadnienie, kiedy ten sposób nawożenia uważać należy

Read More...

Kukurydza wyróżnia się od innych zbóż kwiatami oddzielnopłciowymi, z których męskie tworzą na wierzchołku łodygi wiechę, a żeńskie znajdują się w tak zwanych kolbach nasiennych (kaczanach), wyrastających poniżej z kątów liści. Zapłodnienie odbywa się najczęściej przez obcozapylenie. Bardzo łatwo otrzymuje się mieszańce kukurydzy, siejąc rzędami, na przemian, jedną odmianę

Read More...

Oprócz kilku krzyżówek, zarzuconych już po drugim pokoleniu, hodował następujące krzyżówki: 1) Puławka ze Square head i odwrotna, skrzyżowana w r. 1887, z których ustala się trzy typy. 2) Lamed i Puławka, skrzyżowane w r. 1887. W hodowli znajdują się dwa typy kłosów, kształtem do Lamed podobnych: jeden w

Read More...

Besteborn uskutecznił kilkaset skrzyżowań z jęczmieniem i wyhodował 5 nowych dobrych odmian, a mianowicie: Bestehorn’s Ertragreichste (dwurzędowy jęczmień mandżuryjski, zapłodniony pyłkiem Chevalier), Besteborn’a Diamant, (Bestehorn’a Ertragreichste, zapłodniony pyłkiem Imperial), Besteborn’ a Kaiser (tego samego pochodzenia), Bestehorn’a ozimy sześciorzędowy olbrzymi (sześciorzędowy ozimy, zapłodniony pyłkiem Ertragreichste) i Bestehorn’a dwurzędowy ozimy olbrzymi

Read More...

W Ameryce jest dość liczny szereg hodowców, zajmujących się krzyżowaniem zboża, lecz zaznaczyć należy, iż niektóre z uzyskanych przez nich mieszańców nie są jeszcze dostatecznie ustalone. H. Alexander w Charlotte wyhodował pszenicę Wbite mountain przez zapłodnienie pszenicy Claivson tak zwaną rosyjską, a przez skrzyżowanie odmiany Cliamplain odmianą Defiance pszenicę

Read More...

Strzec się tylko trzeba przedwczesnego rozmnażania odmiany, dostatecznie jeszcze niewypróbowanej i niezupełnie ustalonej, gdyż postępowanie takie naraża nieraz na wielki zawód i zmusza hodowcę do rozpoczęcia na nowo pracy około uszlachetnienia skrzyżowanego produktu. Aby wytworzyć nową odmianę z ustalonym typem i własnościami trwałymi, trzeba skrzyżowane zboże uprawiać starannie przez

Read More...

Rośliny pierwszego pokolenia są zazwyczaj dosyć jednolite, chociaż przy skrzyżowaniu form, blisko spokrewnionych, można zauważyć większą rozmaitość form. To całe pierwsze pokolenie zbiera się z każdej krzyżówki oddzielnie i znowu wysiew w szkółce, jeżeli jednak zauważymy w nim jakieś wyróżniające się dobre typy, wtedy zżynamy ich kłosy przed sprzętem,

Read More...