Denitryfikacja cz. 1

By admin

18 lipca, 2017 Wiedza podstawowa No comments
Tagi: siarka jednoskośna, siarka jaskiniowa, siarka jak powstaje, siarka jaki to surowiec, siarka jednoskośna zastosowanie, siarka jako lek

Charakterystyczną cechą procesów denitryfikacyjnych, jak już zaznaczyłem, jest to, że produkty azotowe, powstające tu, bądź odznaczają się skomplikowaną budową chemiczną, wskutek czego są bezpośrednio dla roślin nieprzyswajalne; bądź też składają się z ciał lotnych, co znów obniża ilościowo wartość odżywczą składników nawozowych.

Jeśli substancja organiczna, w której dzięki bakteriom amoniakalnym, azot ciał białkowych i substancji amidowych został przeistoczony w amoniak, zawiera jeszcze znaczne ilości łatwo rozkładalnych składników bezazotowych (cukru, krochmału, tłuszczów itp.), wtedy pod wpływem bakterii gnilnych, oraz pleśni powstały już amoniak, ulega częściowo powrotnemu przeistoczeniu w postać organiczną. Przyczyną tego jest okoliczność, że łatwo rozkładalne substancje organiczne są doskonałym substratem dla rozwoju zaangażowanych tu drobnoustrojów, dostarczają one im bowiem pokarmu węglowego; amoniak zaś służy tym organizmom za źródło azotu do budowy azotowych składników ich ciała.