Denitryfikacja cz. 5

By admin

18 lipca, 2017 Wiedza podstawowa No comments
Tagi: siarka do wina, siarka do zakwaszania gleby, siarka do dezynfekcji, siarka dwuatomowa, siarka elementarna, siarka elementarna nawóz

Obecność łatwo rozkładanych związków organicznych bezazotowych jest również niezbędnym warunkiem żywotności zaangażowanych w procesach denitryfikacyjnych bakterii. Utlenienie tych bowiem związków, jako związane z wydzieleniem się ciepła, daje bakteriom denitryfikującym energię niezbędną do redukowania azotanów i azotynów.

Stwierdzono dalej że denitryfikacja właściwa t. j. powstanie wolnego azotu mieć może miejsce jedynie w obecności azotanów lub azotynów, w braku tych związków niema procesu denitryfikacji w ścisłym znaczeniu, inne bowiem związki azotu, czy to mineralne czy organiczno nie podlegają działalności bakterii, powodujących właściwą denitryfikację.

A zatem brak przewiewności, obecność łatwo rozkładalnych ciał organicznych i obecność produktów nitryfikacji azotanów i azotynów, oto są warunki przy jednoczesnym zespole których denitryfikacja jedynie mieć może miejsce.

Proces denitryfikacyjny, jest zawsze szkodliwym dla rolnika, wydzielający się bowiem azot wolny ulatnia się i dla większości roślin zostaje tak jak by straconym, pamiętać bowiem należy, że rośliny motylkowe jedynie zdolne są posługiwać się w swych celach pokarmowych wolnym azotem atmosfery.