Uprawa ziemi Archive

Roślina dla dobrego rozwoju potrzebuje gleby zdrowej i dobrze uprawionej. Wtedy może ona z gleby czerpać składniki, które są jej niezbędne dla dobrego wykształcenia pędów, liści, kwiatów, a wreszcie nasion. Powstaje wobec tego zagadnienie, jakie pokarmy pobiera roślina z gleby i na czym polega żyzność roli? Jeśli jakikolwiek materiał

Read More...

Przechowywanie obornika na gnojowni jest konieczne w gospodarstwie nie posiadającym dostatecznej ilości ściółki lub nie posiadającym odpowiednich budynków, w których by można przechowywać gnój w oborze pod bydłem. Mimo większego nakładu pracy przy obsłudze, konserwacja obornika jest gorsza – dużo azotu ulega stracie. Straty azotu polegają na tym, że

Read More...

Kukurydza wyróżnia się od innych zbóż kwiatami oddzielnopłciowymi, z których męskie tworzą na wierzchołku łodygi wiechę, a żeńskie znajdują się w tak zwanych kolbach nasiennych (kaczanach), wyrastających poniżej z kątów liści. Zapłodnienie odbywa się najczęściej przez obcozapylenie. Bardzo łatwo otrzymuje się mieszańce kukurydzy, siejąc rzędami, na przemian, jedną odmianę

Read More...

Oprócz kilku krzyżówek, zarzuconych już po drugim pokoleniu, hodował następujące krzyżówki: 1) Puławka ze Square head i odwrotna, skrzyżowana w r. 1887, z których ustala się trzy typy. 2) Lamed i Puławka, skrzyżowane w r. 1887. W hodowli znajdują się dwa typy kłosów, kształtem do Lamed podobnych: jeden w

Read More...

Besteborn uskutecznił kilkaset skrzyżowań z jęczmieniem i wyhodował 5 nowych dobrych odmian, a mianowicie: Bestehorn’s Ertragreichste (dwurzędowy jęczmień mandżuryjski, zapłodniony pyłkiem Chevalier), Besteborn’a Diamant, (Bestehorn’a Ertragreichste, zapłodniony pyłkiem Imperial), Besteborn’ a Kaiser (tego samego pochodzenia), Bestehorn’a ozimy sześciorzędowy olbrzymi (sześciorzędowy ozimy, zapłodniony pyłkiem Ertragreichste) i Bestehorn’a dwurzędowy ozimy olbrzymi

Read More...

W Ameryce jest dość liczny szereg hodowców, zajmujących się krzyżowaniem zboża, lecz zaznaczyć należy, iż niektóre z uzyskanych przez nich mieszańców nie są jeszcze dostatecznie ustalone. H. Alexander w Charlotte wyhodował pszenicę Wbite mountain przez zapłodnienie pszenicy Claivson tak zwaną rosyjską, a przez skrzyżowanie odmiany Cliamplain odmianą Defiance pszenicę

Read More...

Strzec się tylko trzeba przedwczesnego rozmnażania odmiany, dostatecznie jeszcze niewypróbowanej i niezupełnie ustalonej, gdyż postępowanie takie naraża nieraz na wielki zawód i zmusza hodowcę do rozpoczęcia na nowo pracy około uszlachetnienia skrzyżowanego produktu. Aby wytworzyć nową odmianę z ustalonym typem i własnościami trwałymi, trzeba skrzyżowane zboże uprawiać starannie przez

Read More...

Rośliny pierwszego pokolenia są zazwyczaj dosyć jednolite, chociaż przy skrzyżowaniu form, blisko spokrewnionych, można zauważyć większą rozmaitość form. To całe pierwsze pokolenie zbiera się z każdej krzyżówki oddzielnie i znowu wysiew w szkółce, jeżeli jednak zauważymy w nim jakieś wyróżniające się dobre typy, wtedy zżynamy ich kłosy przed sprzętem,

Read More...

Do wszystkich tych czynności nie potrzeba zbyt skomplikowanych przyrządów, wystarczają: ostre, śpiczaste nożyczki, szczypczyki, lupa, torebki papierowe, woreczki z gazy, kilka flaszeczek, pędzelków, kawałek waty, paliki i nici do przymocowywania kłosów i tabliczki, na których zapisuje się nazwy rodziców, daty zapylenia itp. Pierwsze ziarno roślin skrzyżowanych bywa zwykle, w

Read More...

Stosunkowo najłatwiejszym i najpewniejszym bywa zapylanie pyłkiem, poprzednio już zebranym i we flaszeczkach przechowywanym. Skoro znamiona już dojrzały, umieszcza się pyłek za pomocą pędzelka na znamieniu, powtarzając zapylenie przez 2 dni z rzędu, po kilka razy na dzień. Do każdego, oddzielnego krzyżowania, trzeba brać świeży, czysty pędzelek. Zgina się

Read More...