Uprawa ziemi Archive

Pyłek zebrany pędzelkiem sypiemy do małych flaszeczek, na których dajemy odpowiednie napisy, zatykamy szczelnie korkami i ustawiamy w chłodnym a suchym miejscu, aż do chwili dojrzenia znamion na wykastrowanych kłosach. W ten sposób można pyłek przechowywać przez, parę dni, a nawet przez parę tygodni. Rozróżniamy trzy sposoby zapylania, gdyż

Read More...

Ażeby zapobiec niepożądanemu przy sztucznym krzyżowaniu obcozapyleniu, trzeba kłosy macierzyste, jeżeli rośliny stoją w pokoju, obwinąć torebkami, zrobionymi ze zwyczajnego papieru, skoro zaś rośliny rosną pod gołym niebem, wypada okryć kłosy torebkami z papieru pergaminowego, zatknąć od dołu watą, obwiązać nimi i przymocować do palika, w ziemi osadzonego. Pyłek

Read More...

Niektórzy hodowcy radzą i na tych kwiatkach poobcinać plewy, przez co cały kwiatostan zostaje zupełnie ogołocony. Skutkiem tego, na kłosie, na którym pozostawiliśmy np. po 5 kiosków z każdej strony, mamy więc 10 kłosków, zawierających razem 20 kwiatków. Wycinanie nic nie szkodzi, jeżeli tylko nie uszkodzimy szypułek i zawiązków

Read More...

Przysposobienie kłosów do zapylania pyłkiem innej odmiany uskutecznia się w pokoju lepiej i pewniej, aniżeli na polu, gdzie wiatr i niepogoda wywierają częstokroć ujemny wpływ; łatwiej także uchronić rośliny przed obcozapyleniem. W r. 189-1 wicher zniszczył mi wszystkie krzyżówki, uskutecznione na polu. Obecnie przesadzam rośliny na wiosnę do doniczek

Read More...

W jakich odstępach czasu trzeba dokonywać owego odświeżania, zależnym to jest od wielu okoliczności, jak od klimatu, gleby, uprawy itp.; w każdym razie, winno ono być powtarzane co najmniej co trzy lub cztery lata. Nie ulega kwestii, iż kto ma ziemię dobrą, w kulturze i pieniądze na zakupno innej,

Read More...

Po tych wstępnych uwagach, przechodzimy do opisu, jak krzyżowanie uskuteczniać należy. Najłatwiejszy sposób polega na tym, że dwie odmiany zmieszane, wysiewa się razem. Aby skrzyżowanie nastąpić mogło, koniecznym jest użycie w tym celu takich zbóż, które podlegają obcozapylaniu i takich odmian, które w jednym czasie kwitną, gdyż inaczej nie

Read More...

Uzyskane mieszańce wyróżniają się zazwyczaj od innych roślin nie tylko kształtem, ale także i bujniejszym wzrostem, wcześniejszym, dłużej trwającym kwitnięciem (nie powodującym wszakże późniejszego dojrzewania) i większą wytrzymałością na zimno. Potomstwo mieszańców jest nadzwyczaj skłonne do zmienności. Pierwsze produkty krzyżowania cechują się wielką jednolitością; są one podobne mniej więcej

Read More...

Ażeby nastąpiło zapłodnienie, powinien zdrowy i dojrzały pyłek kwiatowy dostać się na znamię. Skoro ziarnko pyłku padnie na znamię, to kiełkuje w ten sposób, że tworzy łagiewkę (woreczek), która rosnąc na końcu, ziarnistą swą zawartość dalej przesuwa. Wymienione łagiewki rosną ku Wnętrzu, przyczepiwszy się do brodawkowatej tkanki szyjek i

Read More...

W chwili kwitnienia, które na owsie odbywa się tylko po południu, najliczniej pomiędzy godziną 4-tą a6-tą, zachowują się kwiaty wielkie inaczej, niż mniejsze. Plewy pierwszych odmykają się nie wiele, u drugich otwierają się szeroko, prawie pod kątem prostym; znamiona wychylają się przy tym daleko na zewnątrz. Ponieważ kłoski zwieszają

Read More...

Przy pięknej i ciepłej pogodzie, wszystkie kwiaty jednego kłosa otwierają się prawie jednocześnie, a ich popękane pylniki wyzierają z pomiędzy plew. Zdaje się, iż plewy dłużej są otwarte, niż u pszenicy, u której zamykają się często już w przeciągu pół lub jednej godziny; u jęczmienia dzieje się to zwykle

Read More...