Wiedza podstawowa Archive

Druga faza nitryfikacji, a zatem przeistoczenie kwasu azotawego (azotynów), w kwas azotowy (azotany), odbywa się przy udziale „nitrobakterii”. Nitrobakterie są to tlenowce, ruchu własnego pozbawione, mają one postać wrzecionowatych laseczek. „Optimum” temperatury wynosi dla nich, podobnie jak dla nitrozobakterii, około 37 stopni C., do zabicia jednak konieczną jest temperatura

Read More...

Bakterie czynne w pierwszej fazie, otrzymały miano azotyno-twórczych „nitrozobakteryp”. Odróżniamy tu dwie odmiany: kulistą i laseczkowatą (Nitrozomonas). Bakterie, należące do odmiany Nitrozococcus, pozbawione są ruchu własnego, natomiast odmiana Nitrozoinonas posiada narządy ruchu pod postacią rzęsek, wskutek czego zdolną jest do wykonywania pewnych aczkolwiek bardzo powolnych ruchów. Obydwie odmiany są

Read More...

Pod nitryfikacją rozumiemy więc przeistoczenie amoniaku, względnie węglanu amonowego, w saletro, a zatem w związek azotowy, najłatwiej i najchętniej przez roślinę przyswajany. Ze względu na niezmiernie ważne znaczenie, jakie ma ten proces w praktyce rolnej, zastanowimy się nad nim szczegółowiej. Początek studiom nad nitryfikacją dali w roku 1878 Schloesing

Read More...

Choć optimum temperatury dla większości z nich wynosi od 30 stopni do 40 stopni C., to jednak są gatunki, które już w temperaturze około 10 stopniach C. rozpoczynają swą działalność. Niezmiernie ważną cechą większości bakterii amoniakalnych jest zdolność wytwarzania zarodników, co pozwala im z łatwością przetrwać okres nie pomyślnych

Read More...

Podstawowym procesem wszelkich przeobrażeń azotu jest przeistoczenie azotu, zawartego w materii organicznej – w amoniak, obecność którego tak łatwo można stwierdzić, dzięki charakterystycznemu gryzącemu zapachowi, wydzielającemu choćby z ulegającej rozkładowi masy nawozowej w stajniach, oborach lub na gnojowni. Temu procesowi ulegają również i resztki roślinne lub zielona masa nawozowa

Read More...

Dane, tyczące się procesów rozkładowych, powodowanych przez bakterie w azotowych składnikach materii organicznej są bardziej ścisłe i bardziej obfite od tych, jakie osiągnięto z badań nad przeistoczeniem składników bez azotowych. Tłumaczy się to zarówno tym pierwszorzędnym znaczeniem, jakie ma azot, znajdujący się w ziemi, w dziele odżywiania roślin jak

Read More...

Gliceryna ulega następnie działaniu przeważnie pleśni, sole zaś kwasów opanowane zostają przez bakterie tlenowe, podobnie jak sole kwasów, powstałych z utlenienia cukrów i krochmalu, przy czym produktami ostatecznymi mogą być i tu również tak prosto związki chemiczne jak kwas węgłowy i woda, oraz łatwo przyswajalne sole mineralne. Najbardziej zawiłym

Read More...

Gdy ulegająca rozkładowi substancja organiczna znajduje się w warunkach dobrej przewiewności, wtedy miast procesu redukcji mamy utlenienie, a węgiel wówczas związany w bez azotowych składnikach organicznych z tlenem i wodorem może całkowicie zostać przeistoczonym w postać gazową mianowicie w kwas węglowy. Najłatwiej stosunkowo poddają się utlenieniu cukry i krochmal:

Read More...

Najważniejszymi ze stanowiska rolniczego bez azotowymi składnikami materii organicznej są: cukry, krochmal, błonnik i tłuszcze. Modyfikacje w charakterze produktów rozkładowych tych związków zależą przede wszystkim od tego, czy rozkład odbywa się przy małym dostępie lub przy zupełnym braku powietrza, czy też przeciwnie, przypływ powietrza do ulegającej rozkładowi masy nawozowej

Read More...

Pod materią organiczną, procesy rozkładowe której rozpatrzymy w niniejszym rozdziale, rozumieć będziemy zarówno składniki organiczne, znajdujące się w ziemi pod postacią resztek roślinnych, jako pozostałość po zebranych plonach, jako też substancje organiczne, wchodzące w skład płynnych i stałych składników obornika, a także masę roślinną, dostarczaną ziemi pod postacią nawozów

Read More...