Syntetyczny obornik i wartość produkcyjna gnoju

By admin

15 czerwca, 2018 Nawozy No comments
Tagi: gnój opracowanie

Syntetyczny obornik

W każdym gospodarstwie istnieje możność utrzymania tylko pewnej ograniczonej ilości inwentarza. W latach dobrego urodzaju pozostaje w gospodarstwach, wybitnie zbożowych, pewien nadmiar słomy, którego nie można korzystnie zużyć. Istnieją już sposoby przemieniania słomy w wartościowy nawóz bez inwentarza.

Obecnie zaleca się moczyć słomę w gnojówce na 24 godzin, potem tak namoczoną słomę układa się luźno w stos, wskutek czego ona w ciągu 3 – 4 dni silnie się zagrzewa, następnie udeptuje się stos i pozostawia 5-miesięcznej fermentacji. Metoda ta ma tę ujemną stronę, że w gospodarstwie ilość gnojówki jest bardzo ograniczona i nie starczy jej do przefermentowania nadmiaru słomy. Do tego celu służyć może metoda opracowana w czasie wojny przez angielskich uczonych, Słomę lub inny materiał roślinny (chwasty, kwaśne trawy, sitowia, liście, łęty ziemniaczane, łodygi kukurydzy, chmielu, słonecznika itp.), poddaje się fermentacji przy pomocy preparatu Adco.

Do wytwarzania syntetycznego obornika należy stosować poszczególne składniki w następującym stosunku:

  • 10 kg. preparatu Adco,
  • 135 kg. słomy lub innych materiałów roślinnych,
  • 480 kg. wody,

z czego otrzymuje się 400 kg. syntetycznego obornika.

Preparat Adco zawiera składniki pokarmowe, które są konieczne do normalnej fermentacji słomy, w pewnym wypróbowanym stosunku. O dodatniej wartości składników tego preparatu dla procesu fermentacji słomy i liści przekonaliśmy się doświadczalnie.

Stos układa się w ten sposób, że warstwy słomy przekłada się warstwami mieszanki preperatu Adco z sieczką lub plewami. Stos ułożony do wysokości 2 m. zagrzewa się i po 2 – 3 miesiącach opada do połowy. Wtedy należy znów stos przerzucić i w razie potrzeby skropić wodą. Po 3 – 4 miesiącach fermentacji, nawóz jest gotowy do użycia.

Obornik syntetyczny zawiera tę samą ilość składników pokarmowych co zwykły gnój, niekiedy jest nawet bogatszy w te składniki. Słoma obornika syntetycznego jest równie dobrze rozłożona i spróchnicowana jak gnój zwykły. Syntetyczny chomik jest też bogaty w rozpuszczalną próchnicę.

Preparatu Adco można także używać jako środka dopełniającego do obornika trzymanego w oborze przy obfitym ścieleniu ściółki.

Można także przy fermentacji słomy oszczędniej używać preparatu Adco, przekładając słomę w części obornikiem, w części mieszaniną preparatu Adco z sieczką.

Zasilając komposty preparatem Adco otrzymuje się szybszą fermentację oraz kompost bogatszy w składniki pokarmowe i przez to skuteczniejszy.

Metoda ta oddaje znakomite usługi przy zużyciu nadmiaru słomy, która przy dobrych zbiorach pozostaje, jak i przy zagospodarowaniu pól odległych od zabudowań gospodarczych. Zużycie preparatu Adco przy fermentacji ubogiego materiału kompostowego znakomicie przyśpiesza rozkład i daje wartościowy próchniczny nawóz.

Jaka jest wartość produkcyjna gnoju?

Pytanie ile można z 1 kg. gnoju uzyskać produktów rolnych jest zagadnieniem praktycznie ważnym, gdyż niekiedy obornik jest przedmiotem handlu. Gospodarz musi obliczyć czy warto wozić gnój na odległe pola, czy może właściwiej będzie w inny sposób ziemię nawieźć.

Wartość produkcyjna gnoju zależy przede wszystkim od jego jakości, a ta znów od sposobu żywienia inwentarza i od metody przechowywania obornika. Wiemy na podstawie faktów przytoczonych w poprzednich wpisach, że gnój przechowywany pod bydłem jest lepszy aniżeli z gnojowni, również że gorąco fermentowany obornik (tzw. ,,obornik szlachetny”) jest dużo lepszy od obornika zwykłym sposobem przechowywanego.

Ale ten sam gnój da większą lub mniejszą produkcję zależenie od tego, czy jest użyty na czynnej lub mniej czynnej glebie. To też mając pewną ograniczoną ilość obornika i różne ziemie należy go użyć przede wszystkim na rolę czynną, w dobrej kulturze, gdyż tam osiągniemy z obornika najwyższą produkcję.

Wreszcie przy uprawie roślin więcej dochodowych, np. kwiatów, obornik lepiej się opłaci aniżeli przy uprawie ziemniaków. To też ogrodnik więcej może płacić za obornik, aniżeli rolnik.

Przy zastosowaniu nawozów sztucznych wykorzystanie obornika znacznie się zmniejsza.

Dla naszych warunków gospodarczych istnieją dane, wykazujące bardzo różną wartość produkcyjną obornika. 100 kg. gnoju dały od 10 – 68 kg. buraków cukrowych, zależnie od warunków glebowych i sposobu nawożenia mineralnego. Produkcja ziemniaków wynosiła od 5 – 31 kg. za 100 kg. gnoju.

Jeżeli rolnik kupuje gnój, nie powinien więcej płacić nad 60% tego, co uzyskać może z tego gnoju, reszta 40% powinna być jego zarobkiem. Oczywiście koszta zwózki należy przy kalkulacji uwzględnić.