Wytwarzanie odmian przez krzyżowanie cz. 13

By admin

12 października, 2017 Uprawa ziemi No comments
Tagi: uprawa figi, uprawa frezji, uprawa gleby, uprawa goji, uprawa gorczycy, uprawa grochu, uprawa grochu pastewnego, uprawa gryki

Po tych wstępnych uwagach, przechodzimy do opisu, jak krzyżowanie uskuteczniać należy.

Najłatwiejszy sposób polega na tym, że dwie odmiany zmieszane, wysiewa się razem. Aby skrzyżowanie nastąpić mogło, koniecznym jest użycie w tym celu takich zbóż, które podlegają obcozapylaniu i takich odmian, które w jednym czasie kwitną, gdyż inaczej nie mogłyby się nawzajem zapłodnić.

Przy siewie rzędowym i na mniejszej przestrzeni, można by siać w ten sposób, aby na przemian, w każdym rzędzie, inna była odmiana. W takim razie, odmiany późniejsze można by siać wcześniej, aniżeli wcześniejsze.

Z tego, co powiedzieliśmy powyżej, wynika, że podobny sposób krzyżowania nie nadaje się dla pszenicy, jęczmienia i owsa, gdyż obcozapylanie należy u nich do rzadkich wyjątków, a jedynie tylko dla żyta. Jednakże nawet i przy życie, wypada uważać takowy poniekąd tylko jako „odświeżenie“ ziarna do siewu, albowiem nie osiągamy tu stałego ulepszenia, lecz czasowe tylko zwiększenie plonu, jeżeli udało nam się połączyć i wybrać odpowiednie odmiany.

Zasługuje on na polecenie w tych zwłaszcza gospodarstwach, które widząc, iż żyto miejscowe nie wiele warte, a nie mogąc lub nie chcąc, z różnych względów, sprowadzać skądinąd większej od razu ilości ziarna lepszej, znanej odmiany, mogłyby sposobem tym zapewnić sobie lepszy plon.