Wytwarzanie odmian przez krzyżowanie cz. 25

By admin

12 października, 2017 Uprawa ziemi No comments
Tagi: rolnictwo a środowisko naturalne, rolnictwo afryki, rolnictwo australii, rolnictwo azja, rolnictwo azji, rolnictwo białorusi, rolnictwo biodynamiczne, rolnictwo dla dzieci

Oprócz kilku krzyżówek, zarzuconych już po drugim pokoleniu, hodował następujące krzyżówki:

1) Puławka ze Square head i odwrotna, skrzyżowana w r. 1887, z których ustala się trzy typy.

2) Lamed i Puławka, skrzyżowane w r. 1887. W hodowli znajdują się dwa typy kłosów, kształtem do Lamed podobnych: jeden w czerwonej plewie, drugi w białej o ziarnie białym.

3) Puławka z Oregon (omszona), skrzyżowane w r. 1887. Dwa typy o plewie omszonej i o plewie gładkiej.

4) Sandomierka (w czerwonej plewie) ze Square head, skrzyżowane w r. 1888. Hoduje się parę typów pośrednich, w czerwonej i białej plewie.

5) Puławka z Oregon 1, skrzyżowane w r. 1889. Ustala się typ kłosa, do Oregon podobny.

6) Pułaioha z Białą Victoria genealogiczną Halleta, oraz odwrotna, skrzyżowane w r. 1890.

7) Puławka z Ble Roseau i odwrotna, skrzyżowane w r. 1890.

8) Pałaiuka z Ble Seigle, skrzyżowane w r. 1890. W r. 1895 dokonałem w Sobieszynie 6 krzyżówek tj.

1) Sandomierkę zapłodniłem pszenicą Michigan, 2) Michigan zapłodniłem Sandomierką, 3) Płocką zapłodniłem Frankensteinslcą, 4) Frankensteinską zapłodniłem Płocką, 5) Puławkę zapłodniłem Hanną i 6) Hannę zapłodniłem Puławką.

W r. 1900 skrzyżowałem pszenicę Trump z Płocką i Płocką z Trump.

Za lat parę dopiero będzie można orzec, czy wymienione tu produkty krzyżówki ustaliły się i czy będą zasługiwały na rozpowszechnienie.