Związki organiczne bezazotowe cz. 1

By admin

14 czerwca, 2017 Wiedza podstawowa No comments
Tagi: chemia indukcyjna, chemia instrumentalna, chemia i motoryzacja, chemia i inżynieria ekologiczna, chemia jako nauka, chemia jachtowa

Najważniejszymi ze stanowiska rolniczego bez azotowymi składnikami materii organicznej są: cukry, krochmal, błonnik i tłuszcze.

Modyfikacje w charakterze produktów rozkładowych tych związków zależą przede wszystkim od tego, czy rozkład odbywa się przy małym dostępie lub przy zupełnym braku powietrza, czy też przeciwnie, przypływ powietrza do ulegającej rozkładowi masy nawozowej jest dostateczny.

W pierwszym wypadku związki organiczne ulegają procesowi, znanemu w chemii pod nazwą redukcji; drobnoustroje powodujące ten proces, należą do rzędu beztlenowców, pochłaniają tlen ciał organicznych, wskutek czego zwiększa się w tych ciałach stosunek węgla do innych pierwiastków, powstają ciemno-zabarwiane, ubogie w tlen, produkty węglowe, objęte ogólnym mianem „substancji humusowych”, obok których zauważyć można wydzielanie się takich gazów, jak wodór i gaz błotny. Trudno dać na razie ściślejszo dane, tyczące się omawianych przeistoczeń, przejściowe bowiem produkty są tu tak różnorodne, a często tak nieuchwytne, że dokładne ich zbadanie wymaga jeszcze wielu studiów, poprzestaję więc jedynie na skreśleniu ogólnego schematu.