Warunki klimatyczne a urodzajność

By admin

15 czerwca, 2018 Nawozy No comments
Tagi:

Wysokość produkcji roli uwarunkowana jest przede wszystkim ilością światła i ciepła. Gdy w korzystniejszych warunkach klimatycznych krajów południowych zbierać można w ciągu jednego roku 2 lub nawet 3 plony, co i u nas ogrodnik potrafi przy pomocy ciepłego inspektu zebrać z pewnej przestrzeni dwa pełne plony, to w rolnictwie zbieramy tylko jeden plon, a najwyżej, można po sprzęcie plonu głównego jeszcze raz zebrać mieszankę pastewną lub wyprodukować nawóz zielony na przyoranie. Krótkość dnia jesiennego, zachmurzenie i niska temperatura nie sprzyjają już wydaniu pełnego drugiego plonu. Jak duże znaczenie ma światło widzimy stąd, że np. ziemniaki zasadzone w cieniu budynku czy drzew wydają nikły plon mimo pięknie rozwiniętej naci. Także zbyt gęsty wysiew zboża nie przyczynia się do dobrego wykształcenia kłosa, gdyż rośliny wzajemnie się zacieniając wykształcają słabą tkankę, łatwo wylęgają i nie mogą należycie wypełnić ziarna mączką i białkiem, których wytworzenie uzależnione jest przede wszystkim od dobrych warunków naświetlenia.

Długi dzień lata, ciepły i słoneczny, przy dostatecznej wilgoci powietrza sprzyja znakomicie dobremu rozwojowi naszych roślin uprawnych i należytemu wypełnieniu nasion. To też rolnik nasz wybiera takie odmiany, które są do naszych warunków klimatycznych doskonale dostosowane i które w okresie wegetacyjnym należycie dojrzewają. Szereg późnych odmian kukurydz czy soi, już nie dochodzą przed nastaniem szarugi jesiennej, ale i niektóre odmiany pszenicy uprawiane na zachodzie nie dają w naszych warunkach pięknego ziarna. Gdy bowiem, jak się to nieraz u nas zdarza, po tygodniach dżdżystego powietrza nastąpią upały i susze, pszenice zachodnie wymagające równomiernego ciepłego i wilgotnego lata przedwcześnie zasychają i wydają ziarno poślednie. Na naszych ziemiach polskich w warunkach często bardzo zmiennego klimatu musimy mieć odmiany odporne na te zmienne warunki. To też uprawiamy przede wszystkim polskie odmiany zbóż do warunków naszych doskonale dostosowane.