Denitryfikacja cz. 3

By admin

18 lipca, 2017 Wiedza podstawowa No comments
Tagi: siarka hybrydyzacja, siarka i żelazo, siarka i woda, siarka i węgiel, siarka i tlen, siarka i cynk, chemia w żywności, chemia w kosmetykach

Co się tyczy bakterii czynnych w tym procesie, to należą one przeważnie do tlenowców względnych; optimum temperatury dla nich wynosi około 35 stopni C.; wiele z nich należy do gatunków chorobotwórczych; przeważnie są to postacie pałeczkowate obdarzone ruchem własnym. Przyczynę powodowanych przez te bakterie procesów redukcyjnych wytłumaczyć można w sposób następujący: ponieważ są to tlenowce względne, znalazłszy się przeto w środowisku pozbawionym wolnego tlenu, zmuszone są zabierać go azotanom, tlen ten służy im do spalania bezazotowych substancji węglowych, będących dla nich źródłem pokarmu węgłowego. I ten proces nie jest bezwzlędnie szkodliwym, powstały bowiem amoniak może bądź zostać przeistoczonym w dalszym ciągu w substancje białkowe, przez bakterie, o których wspomniałem na początku niniejszego rozdziału, bądź też, o ile zastosowane były środki w celu zatrzymania takowego, w warunkach sprzyjających ulec może z powrotem procesom nitryfikacyjnym.