Author Archive

Materiał roślinny składa się w znacznym stopniu ze związków węgla. W suchej substancji jest tylko nieduży odsetek popiołu, reszta to skrobia (czyli mączka), cukier, tłuszcze, białko, błonnik, kwasy organiczne i wiele innych ciał. Są to substancje utworzone z węgla i składników wody tj. wodoru i tlenu, również wchodzą w

Read More...

Wobec stwierdzenia niezbędności pewnych składników mineralnych powstaje zagadnienie, na czym polega ich rola w organizmie roślinnym i jak objawia się brak tych składników na pokroju roślin? Azot wchodzi w skład budowy białka, z którego zbudowana jest plazma komórki roślinnej, ta najistotniejsza część rośliny, która jest podścieliskiem wszelkich zjawisk życiowych.

Read More...

Roślina dla dobrego rozwoju potrzebuje gleby zdrowej i dobrze uprawionej. Wtedy może ona z gleby czerpać składniki, które są jej niezbędne dla dobrego wykształcenia pędów, liści, kwiatów, a wreszcie nasion. Powstaje wobec tego zagadnienie, jakie pokarmy pobiera roślina z gleby i na czym polega żyzność roli? Jeśli jakikolwiek materiał

Read More...

Niemniej ważne dla rozwoju roślin są warunki glebowe. W glebach uprawnych rozróżniamy warstwę orną, podglebie i podłoże. Warstwa orna jest mniej lub więcej bogata w próchnicę, bywa uprawiana i normalnie nawożona. Powinna być utrzymana w stanie dobrej uprawy, odpowiednio spulchniona. Przy obfitym dostępie powietrza odbywa się w niej rozkład

Read More...

Wysokość produkcji roli uwarunkowana jest przede wszystkim ilością światła i ciepła. Gdy w korzystniejszych warunkach klimatycznych krajów południowych zbierać można w ciągu jednego roku 2 lub nawet 3 plony, co i u nas ogrodnik potrafi przy pomocy ciepłego inspektu zebrać z pewnej przestrzeni dwa pełne plony, to w rolnictwie

Read More...

Obornik jest po dziś dzień fundamentem kultury roli. Nie tylko chodzi o umiejętne zużytkowanie tych ilości gnoju, które gospodarstwo produkuje, ale każdemu gospodarzowi zależy na tym, by produkcję gnoju podnieść. Jednym z najwydatniejszych sposobów zwiększania produkcji obornika jest podniesienie wydajności łąk. Gleby łąkowe są bogate w azot w ten

Read More...

Syntetyczny obornik W każdym gospodarstwie istnieje możność utrzymania tylko pewnej ograniczonej ilości inwentarza. W latach dobrego urodzaju pozostaje w gospodarstwach, wybitnie zbożowych, pewien nadmiar słomy, którego nie można korzystnie zużyć. Istnieją już sposoby przemieniania słomy w wartościowy nawóz bez inwentarza. Obecnie zaleca się moczyć słomę w gnojówce na 24

Read More...

Zużytkowanie składników pokarmowych obornika przez rośliny Wnosząc przy nawożeniu gnojem pewien zapas pokarmów stawiamy pytanie, czy wszystkie te pokarmy będą mogły być przez rośliny pobrane. Pytanie to jest o tyle ważne, że dopiero jego rozstrzygnięcie umożliwia ustalenie pewnego bilansu pokarmów. Możemy obliczyć ile pokarmów zabieramy z plonami z pola;

Read More...

Wywożenie gnoju Jak zaznaczono we wcześniejszych wpisach, nie należy przyorywać obornika niedostatecznie przegniłego. Jednakże przy pozostawieniu obornika pod bydłem zachodzi konieczność wywiezienia go ze stajni po najwyżej 6 lub 8 tygodniach, gdyż braknie miejsca na dalsze gromadzenie gnoju. Wtedy może być korzystniej wywieźć go w pryzmę, gdzie złożony lepiej

Read More...

W mniejszych gospodarstwach, gdzie produkuje się dziennie niedużo gnoju, racjonalne jego przechowywanie natrafia na pewne trudności, dlatego że gnój jest przez długi czas wystawiony na intensywne działanie powietrza i traci wskutek tego dużo azotu. W tych warunkach najwłaściwszym będzie oddzielne zbieranie gnojówki zawierającej czynny azot. Tym sposobem najłatwiej uchronić

Read More...