Author Archive

Kukurydza wyróżnia się od innych zbóż kwiatami oddzielnopłciowymi, z których męskie tworzą na wierzchołku łodygi wiechę, a żeńskie znajdują się w tak zwanych kolbach nasiennych (kaczanach), wyrastających poniżej z kątów liści. Zapłodnienie odbywa się najczęściej przez obcozapylenie. Bardzo łatwo otrzymuje się mieszańce kukurydzy, siejąc rzędami, na przemian, jedną odmianę

Read More...

Oprócz kilku krzyżówek, zarzuconych już po drugim pokoleniu, hodował następujące krzyżówki: 1) Puławka ze Square head i odwrotna, skrzyżowana w r. 1887, z których ustala się trzy typy. 2) Lamed i Puławka, skrzyżowane w r. 1887. W hodowli znajdują się dwa typy kłosów, kształtem do Lamed podobnych: jeden w

Read More...

Besteborn uskutecznił kilkaset skrzyżowań z jęczmieniem i wyhodował 5 nowych dobrych odmian, a mianowicie: Bestehorn’s Ertragreichste (dwurzędowy jęczmień mandżuryjski, zapłodniony pyłkiem Chevalier), Besteborn’a Diamant, (Bestehorn’a Ertragreichste, zapłodniony pyłkiem Imperial), Besteborn’ a Kaiser (tego samego pochodzenia), Bestehorn’a ozimy sześciorzędowy olbrzymi (sześciorzędowy ozimy, zapłodniony pyłkiem Ertragreichste) i Bestehorn’a dwurzędowy ozimy olbrzymi

Read More...

W Ameryce jest dość liczny szereg hodowców, zajmujących się krzyżowaniem zboża, lecz zaznaczyć należy, iż niektóre z uzyskanych przez nich mieszańców nie są jeszcze dostatecznie ustalone. H. Alexander w Charlotte wyhodował pszenicę Wbite mountain przez zapłodnienie pszenicy Claivson tak zwaną rosyjską, a przez skrzyżowanie odmiany Cliamplain odmianą Defiance pszenicę

Read More...

Strzec się tylko trzeba przedwczesnego rozmnażania odmiany, dostatecznie jeszcze niewypróbowanej i niezupełnie ustalonej, gdyż postępowanie takie naraża nieraz na wielki zawód i zmusza hodowcę do rozpoczęcia na nowo pracy około uszlachetnienia skrzyżowanego produktu. Aby wytworzyć nową odmianę z ustalonym typem i własnościami trwałymi, trzeba skrzyżowane zboże uprawiać starannie przez

Read More...

Rośliny pierwszego pokolenia są zazwyczaj dosyć jednolite, chociaż przy skrzyżowaniu form, blisko spokrewnionych, można zauważyć większą rozmaitość form. To całe pierwsze pokolenie zbiera się z każdej krzyżówki oddzielnie i znowu wysiew w szkółce, jeżeli jednak zauważymy w nim jakieś wyróżniające się dobre typy, wtedy zżynamy ich kłosy przed sprzętem,

Read More...

Do wszystkich tych czynności nie potrzeba zbyt skomplikowanych przyrządów, wystarczają: ostre, śpiczaste nożyczki, szczypczyki, lupa, torebki papierowe, woreczki z gazy, kilka flaszeczek, pędzelków, kawałek waty, paliki i nici do przymocowywania kłosów i tabliczki, na których zapisuje się nazwy rodziców, daty zapylenia itp. Pierwsze ziarno roślin skrzyżowanych bywa zwykle, w

Read More...

Stosunkowo najłatwiejszym i najpewniejszym bywa zapylanie pyłkiem, poprzednio już zebranym i we flaszeczkach przechowywanym. Skoro znamiona już dojrzały, umieszcza się pyłek za pomocą pędzelka na znamieniu, powtarzając zapylenie przez 2 dni z rzędu, po kilka razy na dzień. Do każdego, oddzielnego krzyżowania, trzeba brać świeży, czysty pędzelek. Zgina się

Read More...

Pyłek zebrany pędzelkiem sypiemy do małych flaszeczek, na których dajemy odpowiednie napisy, zatykamy szczelnie korkami i ustawiamy w chłodnym a suchym miejscu, aż do chwili dojrzenia znamion na wykastrowanych kłosach. W ten sposób można pyłek przechowywać przez, parę dni, a nawet przez parę tygodni. Rozróżniamy trzy sposoby zapylania, gdyż

Read More...

Ażeby zapobiec niepożądanemu przy sztucznym krzyżowaniu obcozapyleniu, trzeba kłosy macierzyste, jeżeli rośliny stoją w pokoju, obwinąć torebkami, zrobionymi ze zwyczajnego papieru, skoro zaś rośliny rosną pod gołym niebem, wypada okryć kłosy torebkami z papieru pergaminowego, zatknąć od dołu watą, obwiązać nimi i przymocować do palika, w ziemi osadzonego. Pyłek

Read More...