Związki organiczne azotowe

By admin

14 czerwca, 2017 Wiedza podstawowa No comments
Tagi: siarka w organizmie, siarka w pożywieniu, siarka z opiłkami żelaza, siarka z wodą, siarka z żelazem, siarka znaczenie gospodarcze

Dane, tyczące się procesów rozkładowych, powodowanych przez bakterie w azotowych składnikach materii organicznej są bardziej ścisłe i bardziej obfite od tych, jakie osiągnięto z badań nad przeistoczeniem składników bez azotowych. Tłumaczy się to zarówno tym pierwszorzędnym znaczeniem, jakie ma azot, znajdujący się w ziemi, w dziele odżywiania roślin jak też i tym, że wobec z roku na rok coraz to mniejszych jego źródeł mineralnych (saletra), umiejętne i ekonomiczne gospodarowanie zapasami azotu, zawartymi w oborniku, resztkach roślinnych, nawozie zielonym, stało się niezbędnym warunkiem racjonalnego rolnictwa, które też od nauki domagało się wskazówek w tym względzie.

W skład tych, nader skomplikowanych pod względem chemicznym związków, wśród których najliczniej występują ciała białkowe oraz związki amidowe, wchodzą następująco pierwiastki chemiczne: azot, siarka, fosfor, węgiel, tlen i wodór. Nas interesować winny najbardziej przeistoczenia pierwszych czterech, przede wszystkim zaś azotu, od niego toż przegląd tych przeistoczeń rozpoczniemy.